princíp zederu

Systém ZEDER - ZEDERLOCK je jedinečný v tom, že keď sa natrvalo umiestni na tyč riadenia, tak nedovolí otáčaniu volantom, a tým aj kolesami. Aj keď je zlodej akokoľvek šikovný a zručný, vieme isto, že odcudziť vozidlo, pri ktorom je treba demontovať airbag, volant, plasty, káble, mnoho skrutiek zaliate tekutým kovom, vybrať celú tyč riadenia a vrátiť novú, ktorú si musí doniesť so sebou a to všetko opätovne vrátiť do pôvodného stavu, je tak časovo náročné, že pre zlodeja sa vozidlo so systémom ZEDER - ZEDERLOCK stáva nezaujímavé. Dôležité je aj to, že pri všetkých krokoch pri demontáži ZEDERU, počas celej doby musia byť dvere vozidla úplne otvorené, čo by zlodejom pri pokuse o odcudzenie vozidla určite sťažilo situáciu. K ZEDERU iná cesta nevedie.

Prečo sa kľúč zederu odlišuje od bežných kľúčov?

Pretože vstup do vložky je vyrobený takým spôsobom, že okrem špeciálneho dutého kľúča vyvinutého len pre systém ZEDER - ZEDERLOCK, sa do nej nedostane ani skrutkovač, vrták, tzv. lámač a pod. Neúčinný je aj tekutý dusík. Pri pokuse ZEDER - ZEDERLOCK zmraziť sa otočný mechanizmus poškodil tak, že tyč riadenia sa po použití kľúča ani po silných úderoch neuvoľnila.

Bezpečnosť počas jazdy?

Na bezpečnosť počas jazdy firma ZEDER kládla veľký dôraz, nakoľko je zo všetkého najdôležitejšia. V systéme je zakomponovaných viac poistných prvkov od elektronických až po mechanické. Pokiaľ je systém ZEDER - ZEDERLOCK v uzamknutom stave, vozidlo nie je možné naštartovať. Silná pružina a sama zvislá poloha umiestnenia systému ZEDER - ZEDERLOCK bráni akémukoľvek náhodnému uzamknutiu. To, že systém je skutočne bezpečný, potvrdzujú certifikáty platné pre celú EÚ. Spoločnosť ZEDER vlastní certifikát kvality ISSO 9001:2000.

Umiestnenie Zederu vo vozidle

Montáž ZEDERU trvá približne 1 až 3 hodiny podľa typu vozidla. Inštaluje sa medzi spodné plasty volantu, kde ho vo väčšine prípadov nie je vôbec vidno, čím nenarušuje interiér vozidla. Zamykanie a odomykanie trvá len niekoľko sekúnd.